Feed on
Posts

Jāņa ev. 14:16-20 / Normunds Lāms

Jāņa ev. 15:1-17 / Oskars Balodis

Lūkas ev. 14:33 / Guntars Vadonis

Vēstule Ebrejiem 1:5 - 2:18 / Andrejs Balodis

Lūkas ev. 9:57-62 / Pēteris Eisāns

Jēkaba vēstule 3:1-12 / Jānis Veldre

Vēstule Ebrejiem 1:1-4 / Andrejs Balodis

- Older Posts »