Feed on
Posts

Pāvila vēstule Titam 2:1-5 / Mārtiņš Bušmeistars

Vēstule Titam 1:5-16 / Oskars Balodis

2.Pētera 1:3-11 / Dr. Juris Doveiko

Jēkaba vēstule 3:13:18 / Jānis Veldre

sludina Jānis Biķis ar ģimeni

Sālamana pamācības 4:10-27 / Jason Ryan Ehlinger

Jāņa ev. 14:16-20 / Normunds Lāms

Jāņa ev. 15:1-17 / Oskars Balodis

Lūkas ev. 14:33 / Guntars Vadonis

Vēstule Ebrejiem 1:5 - 2:18 / Andrejs Balodis

- Older Posts »